User Tools

Site Tools


ifi:qa

Hittanos kérdések és válaszok

Miatyánk

Miért van "de" azelőtt, hogy szabadíts meg a gonosztól és miért nem "és"? Fordítás kérdése?

- A fordítások sose pontosak az ókori latin ld. Vulgata szövege más fogalmi repertoárra támaszkodik mint a XXI. század embere.

- A ne vígy minket a kísértésbe: - tkp. - ne engedd, hogy kísértésbe essünk, a saját romlott természetünk ld. eredendő bűn nyoma a lelkünkben, és a teljes szabad akaratunk gyakran visz minket a romlásba. Sz. Jeromos korában lásd akkori és későbbi zsinatok az Elviraiig. Azt a képet adják a korabali hitbeli gondolkodásról, hogy Isten mindenhatósága és teremtett világ - akkor látható - képe a teljes függést mutatja az Atyától. Ld A mise kánonban benne levő Sz. Páli gondolat - Benne élünk, vagyunk és mozgunk.

- Noha Isten semmitől sem iszonyodik jobban mint a bűntől. De itt a szabad akarat dilemmája (2Lemma) ld. logika tk. Végtelen szeretetében, hogy őt szabadon szerethessük szükségképpen adta a a szabad akaratot, hiszen az nem szeretet amit mesterségesen váltanak ki belőlünk. Ez kapcsolódik a legnagyobb életfeladatunkhoz a szeretetre jutáshoz.

- Nézegettem a görög szöveget, amiben makacsul a „vinni” ige van, (ne vígy kísértésbe), úgyhogy ez biztosan rászorul a további értelmezésre, melyek alapján mondhatjuk, hogy bár ez van oda írva, ez azt jelenti, hogy „ne hagy elesni” a kísértésben. (Ahogy a sokakért- mindenkiért problematika: az van odaírva, hogy „sokakért”, mely azt jelenti, hogy „mindenkiért”.) A „De” szócskával viszont lehetne a fordítónak variálni, hisz az a görög kötőszó jelentheti azt is, hogy „hanem inkább”. Szóval, saját javasolt fordításom: „Ne hagyj elesni a kísértésben, hanem inkább szabadíts meg a gonosztól” Tehát még a kísértés előtt szabadítson meg a gonosztól!”

Miért többes szám a mennyek?

- Amikor a szöveg kialakult a régi héber természetismeret alapján a mennynek 7 szféráját hitték. úgy mint a boltívek egymás fölött, egyiken volt a nap, a másikon a hold stb. Tehát ez ennek a kegyes nyoma. A szent szövegek főleg a görögöknél sok ilyen elemet tartalmaznak.

- Különben földi ésszel nem tudjuk fölérni, hogy azt a szellemi létezőt aki mindent teremtett, de nincsen ideje - örök jelenben él, mi akik időbe és térbe vetve élünk miként és hogy képzeljünk. - Mint ahogy a szeretet tulajdonságit is csak korlátozottan ismerjük mert nem tudunk tökéletesen szeretni. De tudjuk hogy Isten maga a szeretet.

ifi/qa.txt · Utolsó módosítás: 2014/11/19 16:18 szerkesztette: asztrik