User Tools

Site Tools


beo

Misebeosztás

A ministránsok alapfeladata az, hogy miséken jelen legyenek és ministráljanak. AZ Özsébben több mise is van, így valamennyire illik biztosítanunk minimális mennyiségű teljesítést. Ez megkíván egy rendszert, ami az elmúlt időben sokat fejlődött, ezt ismerteti ez az oldal.

A jelenlegi, esetleg még csak tervben lévő rendszerről itt olvashatsz.

Alapelvek

  • Teljesített mise az, ahol elegendő számú ministráns ministrált. A minimum misefüggő
  • Teljesítés: egy ministráns egy misén ministrált (pl.: rorátékon ha 5 ministráns egyaránt 5-5 rorátén ministrál, az 25 teljesítés)
  • Minden ministráns legalább 2 misét teljesít egy hónapban
  • Hétköznapi misék teljesítése senkitől nem követelhető meg (2012.11 óta)
  • Vasárnap a 9-es mise a főmise, ezen legalább 4 ministránsnak kell teljesítenie

Történelem

Kezdetben mindenki egyénileg vállalt hétköznapi miséket, és a csoportján keresztül osztották be a hétvégi négy mise valamelyikére. Ez azt jelentette, hogy csoportok vállalták el a hétvégi miséket és kiosztották foglalkozásokon a tagjaiknak. Mivel több panasz is érkezett teljesítetlen misék miatt, elindítottuk a MiseStat-ot, mely eleinte csak monitorozta, később be is osztotta a csoportokat, egyéneket. Az első ereményekből az látszott, hogy a vállalt teljesítések fele elmarad. ez a szám később javult, az utosló MiseStat-nál már 60% volt az arány, ám ez csalóka volt, mivel 3-4 ember aránytalanul sokat ministrált, míg mások leszakadoztak. Ekkor már a csoportok közvetítése kiesett a rendszerből, voltak ugyan csoportmisék, de ezek csak a foglakozásokhoz kötődtek - mindenki személyesen vállalt miséket: egy hétköznapit, és misecsoportokon keresztül 1-1 hétvégit. A misecsoportok (A-G) olyan emberek csoportjai voltak, akik rendszeresen együtt ministráltak (család, jóbarátok, stb…) és különben is együtt jártak volna ministrálni. Ez sajnos a közösség leépülésével bukott meg; egyre több csoport „fogyott el”. Ez vezetett a 2012 novemberi elvek kimondásához, ahol a hétköznapokat nem tudtuk már vállalni, csak a 4 hétvégi misét.

Misefelelős rendszer

Jelenleg 4 hétvégi mise (szombat este, vasárnap 9, 11, este) teljesítését tudja vállani a közösség. Minden misének van egy vezetőségbeli felelőse, akik a vezetőségi üléseken beszámolnak a teljesítésről. A felelős dolg az, hogy biztosítsa az elégséges szolgáltatást. A ministránsok felé egy 4 táblából álló beosztást készítettünk, ez eredetileg önkéntes jelentkezés alapján működött, ám érdeklődés hiányában kénytelenek voltunk kitölteni a táblázatot, részben a korábbi misecsoportok alapján. Ez a rendszer megállítani nem tudta a leépülést, de jelentősen lefékezte.

Technikák

Beosztás készítéséhez több szemléletmód szerint lehet nekilátni, ám ennek helyes megválasztására szinte lehetetlen módszert találni:

Mise - ember

Klasszikus táblázat, mely az összes misét felsorolja és mindegyik mellé írható egy/több ministráns. Egyszerű belőle létrehozni az értesítéseket, ám változtatni néha elég körülményes. Optimális egy nyílt táblázat lenne, amit bárki szerkeszthet, ám ehhez túl passzív a közösség. Hibája, hogy nehezen generálhatók előre a misék (dátum, hétszám, idő); ajánlott módszer a hókezdő miséket megahtározni, végigszámozni a heteket, dátumozni, megduplázni az elsőpénteket, triplázni a vasárnapokat. Példa: MiseStat0 és MiseStat beta

Ember - mise

Nem az előző módszer fordítottja, itt nem lehet előre dátumozni. Követni is elég nehéz ki mit vállalt éppen, hosszútávú beosztásra teljesen alkalmatlan. Egyszerű kitöltetni, kisebb csoportokon belül jól alkalmazható.

Rocn 'n' roll

A ministránsok megkérdezése nélkül besorol mindenkit egy-egy misére, csoportos értesítéseket küld. Itt a ministráns kénytelen jelezni, ha nem tud jönni (ha ezt elmulasztja, tudjuk hogy nem számíthatunk rá). Másfelől vanank ministránsok, akik elfogadják, mert mindegy nekik melyik misére járnak, arra vártak csak, hogy előírjanak nekik egyet. A misefelelősök rendszere ezt az alapelvet követi.

beo.txt · Utolsó módosítás: 2012/12/26 00:45 szerkesztette: asztrik